Psychologisch Bureau de Winter

Wij bieden ook hulp
voor professionals

Voor Verwijzers

De Winter en De Boer Psychologen levert kortdurende, klachtgerichte psychologische zorg aan volwassenen, kinderen en jongeren.
Ons psychologisch bureau bestaat uit een samenwerkingsverband van twee zelfstandig praktijk houdende gezondheidszorg (gz-)psychologen.
Samen beslaan wij het werkvlak van gz-psychologie, eerstelijnspsychologie, en kinder- en jeugdpsychologie.
Onze hulp bestaat uit diagnostiek en behandeling of begeleiding.

De praktijk is onderdeel van samenwerkingsverband de Brug Jeugdhulp Zeeland. De Brug is een samenwerkingsverband van 12 vrijgevestigde praktijken en zorginstellingen met ieder een eigen specialisatie op het gebied van Jeugdzorg. www.debrugjeugdhulp.nl

Wij werken samen met huisartsen, maatschappelijk werk, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen.
Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars en met de gemeenten in Zeeland.

Verwijsbrief

Aanstaande cliënten hebben, als ze aanspraak willen maken op verzekerde vergoede zorg, altijd een verwijsbrief nodig. Wij hebben een formulier opgesteld waarin alle benodigde gegevens overzichtelijk bij elkaar staan. Hiermee ziet u direct wat voor ons belangrijk is om te weten.

Download verwijsbrief