Psychologisch Bureau de Winter

We hebben contracten
met bijna alle zorgverzekeraars

Tarieven volwassenen

Op grond van de aard, het verloop en de complexiteit van uw klachten, bieden wij u binnen de generalistische basis ggz een korte, middellange of intensieve behandeling aan.

Als er sprake is van een diagnose, vergoeden zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben afgesloten de behandeling. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract gesloten namelijk VGZ, CZ, Zilveren kruis, ONVZ, Z&Z, ENO (allen met aangesloten merken en labels). Als u in aanmerking komt voor deze verzekerde zorg wordt uw eigen risico (€385,- voor volwassenen in 2021) door de zorgverzekeraar met u verrekend.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig en dient er sprake te zijn van ten minste het vermoeden van een psychische stoornis. De nota’s voor verzekerde zorg worden bij uw zorgverzekering ingediend.

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar gelden in 2021 de volgende tarieven:
• Basis GGZ Kort € 522,-
• Basis GGZ Middel € 885,-
• Basis GGZ Intensief €1434,-
• Onvolledig behandeltraject € 228,-

Onverzekerde zorg
De behandeling van aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen valt niet onder de verzekerde zorg. In bepaalde gevallen is er een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering.
Voor deze onverzekerde zorg rekenen wij € 98,- per consult.

Annuleren van gesprekken
Indien u minimaal 24 uur van te voren uw afspraak annuleert dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. U kunt dit per email (behandelaar) of telefonisch (praktijk) doen. Indien u niet tijdig annuleert, zijn de kosten van dit consult voor uw eigen rekening (de verzekeraar vergoede deze kosten niet).

Tarieven kind en jeugd

Sinds 2015 valt de zorg voor iedereen jonger dan 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar het kind of de jongere staat ingeschreven.
Die gemeente vergoedt de benodigde zorg indien er sprake is van (een vermoeden) van een psychiatrische problematiek. Hiervoor is een verwijsbrief nodig van één van de volgende mensen:
• Huisarts,
• Medisch specialist,
• Jeugdarts,
• Deskundige in dienst van de gemeente.

Onverzekerde zorg
Indien uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoeding van uit de gemeente, kost een consult € 92,-.

Nota’s
De nota’s voor deze verzekerde zorg worden ingediend bij de gemeente.
Voor onverzekerde zorg ontvangt u een particuliere nota die u binnen dertig dagen dient te betalen.

Annuleren van gesprekken
Indien u minimaal 24 uur van te voren uw afspraak annuleert dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. U kunt dit per email (behandelaar) of telefonisch (praktijk) doen. Indien u niet tijdig annuleert, zijn de kosten van dit consult voor uw eigen rekening (de verzekeraar vergoede deze kosten niet).