Psychologisch Bureau de Winter

Voor kind en Jeugd zijn contracten met de Gemeenten.
Voor volwassenenzorg is gekozen voor niet-gecontracteerde zorg.

Tarieven volwassenen

Uw behandelaar biedt in 2022 zowel verzekerde als niet-verzekerde psychologische zorg voor volwassenen.

Tarieven Verzekerde zorg 2022 

  • Consult intake/diagnostiek 45 min      € 142,31
  • Consult intake/diagnostiek 60 min      € 163,37
  • Consult behandeling 45 min                  € 120,99
  • Consult behandeling 60 min                  € 143,71

Voor de verzekerde zorg is gekozen voor niet-gecontracteerde zorg. De kosten worden na ieder consult bij u in rekening gebracht door middel van een particulier nota. Nadat u deze kosten aan uw behandelaar heeft betaald kunt u de nota’s conform de polisvoorwaarden indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de hoogte van de vergoeding waar u recht op heeft. Voor deze verzekerde zorg is een verwijzing van uw arts noodzakelijk.

Het verplichte eigen risico is € 385,-  per jaar

Tarieven niet-verzekerde zorg 2022:

(o.a. werk gerelateerde problemen, aanpassingsstoornis, relatieproblemen, slaapproblemen, enkelvoudige fobie)

  • Consult 45 minuten €  98,-
  • Consult 90 minuten € 180,-

U ontvangt hiervoor een particuliere nota per consult. Sommige verzekeraars hebben de kosten voor behandeling opgenomen in uw aanvullende verzekering. U kunt deze nota’s dan indienen, mogelijk worden zij (deels) vergoed.

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Voor een niet tijdig geannuleerde afspraak geldt een na-show tarief van € 65,-                

Tarieven kind en jeugd

Sinds 2015 valt de zorg voor iedereen jonger dan 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar het kind of de jongere staat ingeschreven.
Die gemeente vergoedt de benodigde zorg indien er sprake is van (een vermoeden) van een psychiatrische problematiek. Hiervoor is een verwijsbrief nodig van één van de volgende mensen:
• Huisarts,
• Medisch specialist,
• Jeugdarts,
• Deskundige in dienst van de gemeente.

Onverzekerde zorg
Indien uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoeding van uit de gemeente, kost een consult € 112,-.

Nota’s
De nota’s voor deze verzekerde zorg worden ingediend bij de gemeente.
Voor onverzekerde zorg ontvangt u een particuliere nota die u binnen dertig dagen dient te betalen.

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Voor een niet tijdig geannuleerde afspraak geldt een na-show tarief van € 65,-