Psychologisch Bureau de Winter & den Boer

Voor kind en Jeugd zijn contracten met de Gemeenten.
Voor volwassenenzorg is gekozen voor niet-gecontracteerde zorg.

Tarieven volwassenen

Uw behandelaar Carla de Winter biedt in 2024 zowel verzekerde als niet-verzekerde psychologische zorg voor volwassenen. Er zijn mogelijkheden voor consulten face-to-face, beeldbellen/telefonische consulten en consult aan huis (uitsluitend in Zierikzee).

Voor de verzekerde zorg is gekozen voor niet-gecontracteerde zorg. De kosten worden na ieder consult bij u in rekening gebracht door middel van een particuliere nota. Nadat u deze kosten aan de zorgverlener heeft betaald kunt u de nota’s conform de polisvoorwaarden indienen bij uw verzekeraar. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de zorgverzekeraar. Deze kan u hierover informeren. Voor deze verzekerde zorg is een verwijzing van uw arts noodzakelijk.

Tarieven verzekerde zorg (lager dan tarieven Nederlandse Zorg autoriteit):

  • consult intake/diagnostiek 45 minuten €147,-
  • consult intake/diagnostiek 60 minuten €168,-
  • consult behandeling 45 minuten             €125,-
  • consult behandeling 60 minuten €148,-
  • consult behandeling 90 minuten €223,-

Het verplicht eigen risico is (in de meeste situaties) €385,- per kalenderjaar.

Tarieven niet-verzekerde zorg 2024:

(o.a. werk gerelateerde problemen, aanpassingsstoornis, relatieproblemen, slaapproblemen).

– consult 45 minuten                                       € 115,-

consult 90 minuten                                     € 200,-

 

U ontvangt hiervoor een particuliere nota per consult. Sommige zorgverzekeraars hebben de kosten voor behandeling van deze klachten opgenomen in de aanvullende verzekering. U kunt deze nota’s dan indienen, mogelijk worden zij (deels) vergoed.

 

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Voor een niet tijdig geannuleerde afspraak geldt een no-show tarief van €65

 

Tarieven kind en jeugd

Sinds 2015 valt de zorg voor iedereen jonger dan 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar het kind of de jongere staat ingeschreven.
Die gemeente vergoedt de benodigde zorg indien er sprake is van (een vermoeden) van een psychiatrische problematiek. Hiervoor is een verwijsbrief nodig van één van de volgende mensen:
• Huisarts,
• Medisch specialist,
• Jeugdarts,
• Deskundige in dienst van de gemeente.

Onverzekerde zorg
Indien uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoeding van uit de gemeente, kost een consult € 112,-.

Nota’s
De nota’s voor deze verzekerde zorg worden ingediend bij de gemeente.
Voor onverzekerde zorg ontvangt u een particuliere nota die u binnen dertig dagen dient te betalen.

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Voor een niet tijdig geannuleerde afspraak geldt een na-show tarief van € 65,-