Psychologisch Bureau de Winter

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of een klacht heeft over uw behandelaar. Wij vragen u dit eerst met uw psycholoog te bespreken. Een gesprek werkt meestal al zeer verhelderend.

U kunt er ook voor kiezen om van psycholoog te veranderen. Uw huisarts kan u een doorverwijzing geven. Mocht u het gevoel hebben dat u onvoldoende gehoord wordt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Ook het Nederlands Instituut van Psychologen NIP heeft een klachtenprocedure. Deze vindt u op www.psynip.nl.

Daarnaast is De Winter & den Boer aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. KPZ biedt een luisterend oor, vakkundige bemiddeling en onafhankelijk advies voor kleinschalige zorgverleners en zelfstandige zorgprofessionals. Een klachtenregeling die zorgt dat klachten goed opgelost kunnen worden.

Klachtenportaal Zorg