Psychologisch Bureau de Winter & den Boer

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of een klacht heeft over uw behandelaar. Wij vragen u dit eerst met uw psycholoog te bespreken. Een gesprek werkt meestal al zeer verhelderend.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te spreken. Wanneer u een vertrouwenspersoon wilt spreken kunt u terecht bij het AKJ (www.akj.nl) of Zorgbelang Brabant / Zeeland (zorgbelang-brabant.nl). Zij zijn er om te helpen, zodat u / uw kind weer verder kunt binnen de zorg.

U kunt er ook voor kiezen om van psycholoog te veranderen. Uw huisarts kan u een doorverwijzing geven. Mocht u het gevoel hebben dat u onvoldoende gehoord wordt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van  het Nederlands Instituut van Psychologen NIP. Deze vindt u op www.psynip.nl.

Daarnaast is De Winter & den Boer aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. KPZ biedt een luisterend oor, vakkundige bemiddeling en onafhankelijk advies voor kleinschalige zorgverleners en zelfstandige zorgprofessionals. Een klachtenregeling die zorgt dat klachten goed opgelost kunnen worden.

Klachtenportaal Zorg